WIELKOPOLSKIE PODWÓRKA

 

 

umowa wolontariacka

wypowiedzenie umowy przez wolontariusza

oświadczenie o zaangażowaniu w projekcie

oświadczenie uczestnika projektu

oświadczenie personelu projektu

zaświadczenie CWSP

lista obecności ogólna czarno-biała

lista obecności ogólna kolorowa

notatka o świetlicach dla mediów

prezentacja o świetlicach

 

POZIOM GRANATOWY

01 - notatka rekrutacyjna

02 - ankieta uczestnika projektu  

03 - zgoda opiekuna prawnego

06 - program pracy świetlicy podwórkowej

07 - zapotrzebowanie na materiały

08 - karta próby na stopień/gwiazdkę

09 - karta indywidualnego rozwoju – charakterystyka zdobywającego stopień/gwiazdkę

10 - karta próby na sprawność

11 - lista obecności uczestników

12 - lista obecności wychowawców

13 - lista obecności wolontariuszy

14 - sprawozdanie z działalności świetlicy podwórkowej

15 - konspekt zajęć

17 - wniosek o urlop – wychowawca

czarno-biała firmówka poziomu granatowego

kolorowa firmówka poziomu granatowego

 

POZIOM SREBRNY

rodzic – deklaracja uczestnictwa w projekcie

rodzic – ankieta uczestnika projektu

20 – plan pracy Centrum Wsparcia Świetlic Podwórkowych

21 - sprawozdanie z działalności Centrum Wsparcia Świetlic Podwórkowych

22 – plan pracy animatora

24 – zestawienie wydarzeń międzyświetlicowych

 

23 – sprawozdanie z działalności Rady Rodziców Centrum Wsparcia Świetlic Podwórkowych

 

26 – lista obecności - kierownik

 

27 – lista obecności - animator

 

28 – lista obecności - rodzic

 

29 – wniosek o urlop – kierownik

 

30 – wniosek o urlop – animator

 

czarno-biała firmówka poziomu srebrnego

 

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

lista obecności ogólna

 

zespół interdyscyplinarny – lista obecności

 

sprawozdanie z działalności

 

wniosek o urlop

 

proponowane tematy warsztatów

 

firmówka poziomu złotego – czarno-biała

 

firmówka poziomu złotego - kolorowa