DOKUMENTACJA ROHiS

 

 

zasady realizacji programu ROHiS w edycji 2020 roku w Chorągwi Wielkopolskiej

 

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

wniosek o dofinansowanie projektu edukacyjnego

wniosek o dofinansowanie kursu/szkolenia

 

DOKUMENTACJA PROJEKTÓW

plan pracy

karta kursu/szkolenia

karta praktyk edukacyjnych – projektu wychowawczego

zestawienie faktur

 

NAKLEJKI

instrukcja opisu naklejek ROHiS 2020

naklejki zadanie 1.1.2020 – kształcenie metodyczne wychowawców

naklejki zadanie 1.2.2020 – kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich

naklejki zadanie 1.3.2020 – kształcenie specjalistyczne

naklejki zadanie 1.4.2020 – praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze

naklejki zadanie 2.3.2020 – wsparcie rozwoju instytucjonalnego harcerstwa w Polsce