DOKUMENTY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH

 

 

Skład Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Wielkopolskiej

 • hm. Beata Tylewska-Nowak – przewodnicząca
 • hm. Lidia Kurzawa-Pabin
 • hm. Małgorzata Marcinkowska
 • hm. Beata Owczarzak
 • hm. Dorota Schwarz-Wolska
 • hm. Gabriela Jaskulska
 • hm. Aleksandra Tomkowiak
 • hm. Małgorzata Łuszczek-Pawełczyk
 • hm. Andrzej Surdyk

 

Posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich

odbywają się 18 każdego miesiąca (jeżeli przypada sobota, niedziela lub święto, to w najbliższy dzień powszedni). W lipcu i sierpniu Komisja nie obraduje.

Na prośbę zainteresowanych Hufców, przy większej ilości chętnych z tych środowisk jest możliwość organizacji spotkań wyjazdowych.

Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób na stopień harcmistrzyni/harcmistrza ważne do 30.06.2020r. rozkaz Naczelnika ZHP 07/2018 z dnia 29.06.2018 roku.

 

Hufce posiadające uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich do 31.12.2020

 rozkaz Komendanta Chorągwi L. 19/2018 z 21.12.2018r. :

 • Czerwonak
 • Gniezno
 • Jarocin
 • Kalisz
 • Konin
 • Krotoszyn
 • Leszno
 • Ostrów Wielkopolski
 • Piła
 • Poznań Grunwald
 • Poznań Jeżyce
 • Poznań Nowe Miasto
 • Poznań Stare Miasto „Piast”
 • Poznań Śródmieście „Siódemka”
 • Poznań Wilda
 • Poznań Rejon
 • Szamotuły
 • Śrem
 • Września „Wrzos”
 • Wągrowiec
 • Złotów

 

Informacje dla otwierających i zamykających próbę:

·         otwarcie próby:

Warunkiem przystąpienia do otwarcia próby jest przesłanie drogą elektroniczną przez otwierającego próbę/opiekuna na adres ksi@zhp.wlkp.pl wypełnionego wniosku o otwarcie próby na stopień w terminie najpóźniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem plenarnym KSI Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Przed posiedzeniem wyznaczeni przez przewodniczącego instruktorzy analizują przesłane materiały i konsultują z otwierającym próbę uzupełnienie lub zmianę zadań. Na posiedzenie instruktor otwierający próbę dostarcza wniosek w formie papierowej. Przed otwarciem próby komisja wysłuchuje wnioskodawcę i jego opiekuna w zakresie programu próby oraz zawartych w niej zadań.

 

·         przedłużenie okresu realizacji próby:

W celu przedłużenia zaplanowanego okresu realizacji próby, instruktor realizujący próbę składa do Komisji wniosek wraz z raportem o zrealizowanych dotychczas zadaniach próby w formie elektronicznej na adres ksi@zhp.wlkp.pl

·         zamknięcie próby:

W celu zamknięcia próby instruktor realizujący próbę na stopień przesyła drogą elektroniczną na adres ksi@zhp.wlkp.pl , wniosek o zamknięcie próby wraz z raportem z przebiegu próby (zgodnie z p. 17 SSI), najpóźniej na 14 dni przed planowanym najbliższym posiedzeniem KSI Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Przed posiedzeniem wyznaczeni przez przewodniczącego instruktorzy analizują przesłane materiały i konsultują z zamykającym próbę uzupełnienie raportu próby.

Na posiedzeniu Komisji zamykający próbę przedkłada wniosek o zamknięcie próby w formie papierowej oraz przedstawia raport próby w formie elektronicznej (np. w formie prezentacji) i omawia poszczególne zadania próby. Nie jest wymagana forma papierowa raportu. W posiedzeniu tym musi uczestniczyć opiekun próby.

 

   Uchwała nr 40/XXXVI RN ZHP z 06.03.2011 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich (obowiązywała do 31.12.2016r.

  Uchwała RN ZHP nr 43/XXXVIII z 02.10.2016 w sprawie systemu stopni instruktorskich (obowiązuje od 01.01.2017)

 

   Regulamin – Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Wielkopolskiej

 

wniosek o otwarcie próby na stopień (komisja chorągwiana):

 

harcmistrzyni/harcmistrza

 

podharcmistrzyni/podharcmistrza

 

przewodniczki/przewodnika

 

wniosek o otwarcie próby na stopień (komisje hufcowe):

 

podharcmistrzyni/podharcmistrza

 

przewodniczki/przewodnika

 

wniosek o zamknięcie próby na stopień instruktorski:

 

wniosek o zamknięcie próby na stopień instruktorski KSI Chorągwi

 

wniosek o zamknięcie próby na stopień instruktorski KSI Hufca

 

wniosek o przedłużenie okresu realizacji próby lub zmianę zadań próby

 

wniosek o przedłużenie okresu realizacji próby lub zmianę zadań próby

 

wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia prób podharcmistrzowskich w hufcu

 

wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia prób podharcmistrzowskich w hufcu

 

sprawozdanie roczne z działalności KSI Hufca

 

wzór sprawozdania z rocznej działalności KSI Hufca